Определяща ли е храната на майката за поколението й?

Публикувано на: 05.12.2018 в 12:21 часа

Храненето е част от наложените ни от околната среда условия, а актуалността му през последните години се засилва от гледна точка на това да се търсят пълноценни заместители от естествен произход на широко използваните досега антибиотици, хормони или други синтетични подобрители, с цел запазване качеството на храната, откъдето и здравето на човека.

Хранителният режим може да има огромно влияние освен върху редица заболявания, също и над репродуктивните параметри. Добавянето на биологично активни субстанции към храната може да се яви като фактор с положително или отрицателно действие, който да окаже влияние и върху бъдещите поколения. Според последни изследвания активните вещества, като витамини и минерали, приети от I поколение, имат ефект върху потомството дори още преди то да е заченато. Промени в състава на храната, приемана от женските в периода преди забременяване, засягат развитието на гаметите й - яйцеклетките, активното въвличане във фоликулогенезата, до оцеляването на ембрион. Все повече доказателства подчертават, че храненето в този така важен момент се отразява освен на качеството, и на числеността на потомството.

Последствията рефлектират върху поведението, сърдечносъдовата и/или дейността на редица други системи.

Всички знаем, че гените се предават от поколение на поколение, но изследванията на д-р Абаджиева и учените от ИБИР показаха, че включването на хранителна добавка към основния дажбен режим може да окаже пряко въздействие върху следващите поколения чрез повлияване експресията на ключови гени. Резултатите от изследванията показват, че се наследяват не само гените на родителите, но и последиците от техния начин на живот.

Гените не са просто участъци от нашата ДНК. Те са малки и функционални „зъбни колела”, които са ни даденост по рождение. Но ние можем да ги управляваме и препрограмираме чрез факторите на живота, без да засягаме тяхната структура. Генетичните промени в репродуктивно отношение все още не дават ясна картина за редица молекулярни събития и очакват своето научно разкритие. Въпреки това животът на всяко дете си струва да избираме внимателно с какво се храним, преди да го родим, и да продължим изследванията.

Коментари

....................................