Условия за ползване

GoodFood е издание на British Broadcasting Corporation Worldwide Limited. Правата върху материалите в списанието за България се държат от издателя S Media AD. Българската редакция използва материали, снимки и илюстрации, предоставени ексклузивно от BBC GoodFood, както и авторски материали, всички права върху които са запазени. GoodFood България публикува снимки и материали, достъпът до които е разрешен или за които притежава специални права.

Никаква част от това издание не може да бъде копирана, възпроизвеждана и публикувана без изричното съгласие на издателя.

Логото GoodFood © BBC 2003 е лицензирано от BBC Worldwide Limited.

Логото BBC © BBC 1996 е лицензирано от BBC Worldwide Limited.

GoodFood е търговска марка на British Broadcasting Corporation и се използва на базата на лицензен договор. BBC Worldwide е търговска марка на British Broadcasting Corporation и се използва на базата на лицензен договор.

Правата за България са предоставени на S Media AD

....................................