Контакти

Адрес:

София 1592, бул. "Христофор Колумб" 43

Телефон:

02/414 42 05

Главен редактор

Людмила Слокоски - l.slokoski@s-media.bg

Зам. главен редактор

Христо Димитров - h.dimitrov@s-media.bg

Редактори

Румяна Димитрова - r.dimitrova@s-media.bg

 

Директор Реклама и комуникации

b.kreovska@s-media.bg

mobile: 0888/965889

В България BBC GoodFood се издава от S Media AD

 

Абонамент: subscription@s-media.bg

....................................