Правила за ползване

Goodfood.bg запазва правото си да внася промени по настоящият текст без да се задължава да уведомява предварително. С достъпът си до сайта, вие приемате и се съгласявате с тези текстове.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е предмет на авторското право, според Закона за Авторското право и принадлежат на сайта goodfood.bg. Вие можете да предприемате действия спрямо публикуваното от нас само според допустимото от закона.

Вие нямате право да възпроизвеждате цели материали, части от тях, както и да ги разпространявате, модифицирате или използвате за търговски цели, ако нямате изрично наше писмено разрешение за това.

Връзки към други сайтове

Goodfood.bg не носи отговорност за информацията и съдържанието на сайтовете, към които има разположени хипервръзки. Настоящите правила за ползване важат само за сайта goodfood.bg и извън неговите предели нямат сила.

Отговорност за предоставяното съдържание

Макар да се стараем да поддържаме актуална и вярна информация, има възможност да бъдат допуснати грешки и пропуски. Goodfood.bg не носи никаква отговорност за всички последици и вреди, които са възникнали заради достъпът до сайта или заради материали, публикувани в него.

Информацията в сайта подлежи на корекции и допълване от наша страна, без необходимост от уведомление.

Goodfood.bg не носи гаранция за и отговорност за публикуваните материали, тяхната безопасност и коректност.

Goodfood.bg не носи отговорност за обема на статиите, тяхната коректност, точност или пълнота на информацията. Потребителите сами са отговорни за възприятието и интерпретацията на текстовете, както и тяхната точност и полезност.

Goodfood.bg не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта. Технически проблеми винаги са възможни и ние не се ангажираме да предскажем кога ще бъдат те и каква ще бъде тяхната продължителност.

На потребителите се забранява да публикуват материали или коментари, които са в разрез със българското законодателство. Нямат право да разпространяват религиозни, етнически, расови, политически или хомофобски идеологии, насилие под каквато и да бъде форма или порнографски материали.
Всяко склоняване или агитация към такива също нарушава правилата.

В коментарите не се допускат публикуването на хипервръзки към други сайтове.

Goodfood.bg не носи отговорност за публикувани от потребители коментари или тяхното съдържание. Всеки потребител лично носи последствия за нарушаване на гореспоменатите правила.