Политика за поверителност

Настоящата Политика за лични данни съобщава какви лични данни събираме и как ги обработваме.

Настоящият текст принадлежи на goodfood.bg и си запазваме правото да го променяме без да е необходимо да ви съобщаваме за това.

Политиката за лични данни в настоящият документ важи за всички потребители/служители на сайта, както и останалите заинтересовани страни.

Какви лични данни събираме

От goodfood.bg събираме лични данни по два начина – при посещение в сайта и при използване на формата за контакт от ваша страна.

Не съхраняваме и не изискваме чувствителна информация, като пол, етнос, раса, религия, политически убеждения или сексуална ориентация.

При използването на сайта, вие ни предоставяте:

IP адрес;

Данни, предоставени през формата за контакт.

Ако не сте съгласни да предоставите необходимите ни данни за работа е възможно да възникнат технически проблеми при използване на платформата и невъзможност да осигурим услугите си.

Ако доброволно предоставите лични данни чрез някоя от формите на комуникация с нас, ние можем да ги използваме по наше усмотрение, ако считаме че биха били полезни за целите ни.

Основания за събиране на лични данни

Личните данни в сайта goodfood.bg се събират на основание ваше съгласие, както и за предоставяне на услугите ни към вас. Свеждаме до минимум количеството и вида на изискваните от нас лични данни.

Личните ви данни се събират по две причини:

Използване на бисквитки

Целите на бисквитките в сайта ни включват подобряване и поддръжка на услугите ни към вас. Използване на предоставените данни за персонализиране на реклами. Запазване на паролата и вашите предпочитани настройки, използвайки уебсайта.

Контактна форма

Ако се свържете с нас през контактната форма, ние запазваме личните данни, които сме изискали, ако считаме, че те ще са ни нужни. Обикновено те се запазват с цел бъдеща комуникация с вас, ако това е необходимо, но можем да ги обработваме и по други причини.

Goodfood.bg може да обработва и съхранява ваши лични данни с цел легитимни интереси от страна на държавни институции – Национална Агенция по Приходите, Министерство на Вътрешните Работи, както и други държавни и общински органи.

Съхранение на лични данни

От Goodfood.bg можем да съхраняваме личните ви данни за период, за който смятаме, че те ще ни бъдат необходими. След това те ще бъдат унищожени.

Goodfood.bg може по собствена преценка да предаде част или всички ваши запазени от нас лични данни за обработка от страна на Държавни институции или наши партньори. В случаи като тези, ваше разрешение или необходимост от уведомяване няма.

Защита на личните данни

За защита на вашите лични данни сме ограничили достъпът на трети лица до тях. Личните ви данни са защитени със всички възможни технически средства.

Все пак, предвид естеството на интернет, гарантирана защита от хакерски атаки и изтичания на данни не може да бъде. Затова в случаи на такива, ние не поемаме отговорност за това.

Право на прекратяване на обработката на лични данни

Goodfood.bg се задължава да прекрати обработката на лични данни, ако затова има законово основание.

Goodfood.bg може да прецени да прекрати обработката на личните ви данни, ако счита, че има нарушения в сигурността и заплаха за изтичане на личните ви данни.

При проблем със сигурността, ще бъдат предприети всички необходими мерки за защита, като goodfood.bg не се задължава да предостави информация какви ще бъдат те.

Goodfood.bg не дава право за използване и обработка на лични данни на лица, които не са свързани със сайта или предоставяните от нас услуги.

Настоящата политика е валидна само за този уебсайт и не важи за сайтове, към които са разположени хипервръзки.

За целите на обработването на вашите лични данни и предоставяне на услугите ни, topgear.bg може да предостави данните на доверени партньори, които да използват информацията за рекламни цели.

Нашите партньори са задължени да не споделят или разпространяват информацията, предоставена от нас, без да получат изрично съгласие затова.